Mindfulness – tips

Det enda ögonblicket vi har, är nuet och det är i nuet som vi kan utveckla sinnesro i våra sinnesintryck, tankar och känslor.