Träna mindfulness för att bli medveten om dina tankemönster…

När du blir medveten om dina tankemönster och känsloreaktioner kan du ge dig själv information som ger dig större valmöjligheter i olika situationer.

Annonser