Stress

Vad är stress?
Psykologisk stress är den upplevelse du har av obalans mellan de krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav.
Fysiologisk stress är den anpassningsreaktion som på olika sätt påverkar kroppens system bland annat immunförsvaret. /Susanne Zachau

Bild1

Mindfulness – tankar

Vi skapar världen genom våra tankar och vi reagerar på våra tolkningar av den. Tankarna är en länk till yttervärlden till våra känslor och handlingar. Därför är det viktigt att arbeta med tankar när man vill påverka känslor eller beteenden. /Susanne Zachau