Upplever du mycket stress i din vardag?

Om du upplever alltför mycket stress i din vardag. Är det bra att stanna upp en liten stund, rikta din uppmärksamhet på din andning. Det lugnar ner tankarna och känslorna som finner sig snabbt mer, hanterbara och balanserade.

/Susanne Zachau Beteendevetare, Certifierad Mindfulnessinstruktör steg 1

Annons

Tips på hur du kan hantera grubbleri, oro och stress

Det finns en avsevärd skillnad mellan grubbleri, att helt gå upp i tankeverksamheten, oavlåtligt, ofta fruktlöst, sjukligt oroligt tänka, spekulera, fundera. Jämfört med att grubbla ut, att skaffa sig en klarhet om något, tänka ut, fundera ut hur något ska vara eller hur vi ska förhålla oss till något.

Ofta tänker vi i vardagen på hur det kommer att gå för barnen på dagis, i skolan, familjen, hälsan eller något annat som pågår eller behöver planeras. Vilket kan vara en naturlig och balanserad del av planeringen av vårt liv. När denna oro och stress blir övermäktig, utvecklas till ”värsta tanken” som fördjupas och håller i sig längre än vanligt, är det dags att ”grubbla ut”, fundera ut och skaffa medveten klarhet i tankar och känslor. Att oroa sig, grubbla, fastna och/eller älta alltför mycket löser sällan några tankefällor.

Att grubbla, oroa sig och att därmed uppleva alltför mycket stress är en känsla som sker i våra tankar. Blir vi mer tränade på medveten närvaro, accepterande och icke dömande attityder ger det oss en möjlighet att leva mer i nuet. I stället för att tänka på framtiden eller oroa sig för det som varit tidigare ska hända igen.

Tänk på att:

Börja med tre djupa in- och utandningar när du grubblar, oroar dig och upplever stress.

 1. Stanna upp en liten stund i din vardag, lyssna och känn in dina tankar, känslor och sinnesintryck.
 1. Observera alternativt notera det du upptäcker på ett papper. Oroliga tankar, känslor och sinnesintryck har en tendens att komma och gå hur som helst i huvudet. Att skriva ner dessa kan skapa ordning och insikt i fastfrusna tankefällor.
 1. Stanna kvar och fundera på tankarna, och känslorna som du har observerat eller skrivit ner. Ta dig tid att betrakta problemen i dina tankar och känslor. Går de att lösa eller går de att förändra på något sätt.
 1. Acceptera att situationen är som den är, låt den bara vara, eller acceptera att du behöver göra en förändring. Alternativt, du kanske tjänar på att tänka att det löser sig.
 1. Släpp taget om grubbleri, oro och stress så får du mer energi och kraft. Släpp taget om det du inte kan förändra. Tänk på något annat en stund. Se vad du upptäcker när du gör detta.

Avsluta med tre djupa in- och utandningar.

Susanne Zachau

Beteendevetare, Mindfulnessinstruktör steg 1

Stress och andning

Stanna upp en liten stund och andas när du känner dig stressad

Att kunna använda andningen som ett verktyg för att vara medvetet närvarande vid upplevelse av stress är ett kraftfullt verktyg. Bara några minuters andning per dag kan hjälpa oss till att få ett bättre känslomässigt, tankemässigt och kroppsligt välbefinnande. Man kan säga att medvetenheten om att vi riktar vår uppmärksamhet på vår andning hjälper oss att bli lugna, harmoniska, koncentrerade. Upplever glädje, tillfredsställelse och inre frihet och styrka både i tanke, känsla, sinne och kropp. Vid varje andetag vi drar in får vi mer syre till hjärnan och hjärtat mm. Vid varje utandning frigörs koldioxid i luften som cellerna har producerat.Vi andas in energi och slappnar av i en utandning. /Susanne Zachau

Mindfulness i arbetet

 Människor, vi själva och andra i vår omgivning, är hjärtat och själen i alla företag och organisationer. Tiden på arbetet kan innebära utmaningar, krav och tidsbrist som gör att det leder till stress, oro, mag- och sömproblem.  Att i vardagen lära sig praktisera medveten närvaro kan bli ett framgångsrikt sätt att hantera stress, oro, förbli objektiv, lyhörd, proaktiv, skapa medkänsla för sig själv och för andra, samt bygga förtroende med kollegor och andra människor.

Mindfulness i arbetet gör att man upplever

 • Minskad stress, oro
 • Ökat välbefinnandet
 • Effektivare kommunikation
 • Ökad kreativitet och starkare ledarskap/medarbetarskap
 • Förbättrad förmåga att hantera konflikter
 • Mer kunskap och medvetenhet om personlig stress och hur man kan hantera det
 • Ökad stabilitet i perioder med många förändringar
 • Bättre effektivitet i arbetslivet och privatlivet

/Susanne Zachau

Mindfulness – tankar – känslor – en stund varje dag

Bild2

Lyssna in dina tankar och känslor när de kommer till dig. Så kan du lättare uppleva nuet.

Det är viktigt att lyssna in våra tankar, en stund varje dag, särskilt för att minska stressen innan och under julen för att bibehålla lugn, ro och balans i livet.

 

 

Mindfulness – stress – andning

Tips för hur du kan stressa av genom att använda in- och utandning.

Minska din stress genom att: Sätta dig på en bekväm plats. Slut dina ögon. Fokusera på din andning, andas in, stanna upp (paus). Andas ut (paus), stanna upp en liten stund och upprepa in- och utandningen. /Susanne Zachau
Bild1

Stress

Vad är stress?
Psykologisk stress är den upplevelse du har av obalans mellan de krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav.
Fysiologisk stress är den anpassningsreaktion som på olika sätt påverkar kroppens system bland annat immunförsvaret. /Susanne Zachau

Bild1