Här och nu, en stund vid havet

Idag är jag vid stranden. Jag lyssnar till havets skvalpande vågor. Tittar vid strandkanten, där havet möter stranden och upptäcker alla vackra snäckor. Vita vackra snäckor, ostron som livnär sig på plankton och blåmusslor ligger som ett täcke utmed strandkanten. Skålsnäckor som äter alger, har tagit sig in till stenar och klippor där det är lågvatten, för att vila.

/Susanne Zachau Beteendevetare, Certifierad Mindfulnessinstruktör steg 1

Annons

Tips på hur du kan hantera grubbleri, oro och stress

Det finns en avsevärd skillnad mellan grubbleri, att helt gå upp i tankeverksamheten, oavlåtligt, ofta fruktlöst, sjukligt oroligt tänka, spekulera, fundera. Jämfört med att grubbla ut, att skaffa sig en klarhet om något, tänka ut, fundera ut hur något ska vara eller hur vi ska förhålla oss till något.

Ofta tänker vi i vardagen på hur det kommer att gå för barnen på dagis, i skolan, familjen, hälsan eller något annat som pågår eller behöver planeras. Vilket kan vara en naturlig och balanserad del av planeringen av vårt liv. När denna oro och stress blir övermäktig, utvecklas till ”värsta tanken” som fördjupas och håller i sig längre än vanligt, är det dags att ”grubbla ut”, fundera ut och skaffa medveten klarhet i tankar och känslor. Att oroa sig, grubbla, fastna och/eller älta alltför mycket löser sällan några tankefällor.

Att grubbla, oroa sig och att därmed uppleva alltför mycket stress är en känsla som sker i våra tankar. Blir vi mer tränade på medveten närvaro, accepterande och icke dömande attityder ger det oss en möjlighet att leva mer i nuet. I stället för att tänka på framtiden eller oroa sig för det som varit tidigare ska hända igen.

Tänk på att:

Börja med tre djupa in- och utandningar när du grubblar, oroar dig och upplever stress.

  1. Stanna upp en liten stund i din vardag, lyssna och känn in dina tankar, känslor och sinnesintryck.
  1. Observera alternativt notera det du upptäcker på ett papper. Oroliga tankar, känslor och sinnesintryck har en tendens att komma och gå hur som helst i huvudet. Att skriva ner dessa kan skapa ordning och insikt i fastfrusna tankefällor.
  1. Stanna kvar och fundera på tankarna, och känslorna som du har observerat eller skrivit ner. Ta dig tid att betrakta problemen i dina tankar och känslor. Går de att lösa eller går de att förändra på något sätt.
  1. Acceptera att situationen är som den är, låt den bara vara, eller acceptera att du behöver göra en förändring. Alternativt, du kanske tjänar på att tänka att det löser sig.
  1. Släpp taget om grubbleri, oro och stress så får du mer energi och kraft. Släpp taget om det du inte kan förändra. Tänk på något annat en stund. Se vad du upptäcker när du gör detta.

Avsluta med tre djupa in- och utandningar.

Susanne Zachau

Beteendevetare, Mindfulnessinstruktör steg 1

Mindfulness – tankar om att träna till mer medveten närvaro

Att träna mindfulness handlar i grunden om att bli mer medvetet närvarande i nuet. Tekniker som tillämpas inom mindfulness som medveten andning, mindful yoga, kroppskanning och sittande meditation är alla metoder som odlar vår medvetenhet om här och nu. Dessa tekniker hjälper mig, som ett meditativt ankare att knyta samman sinnesintryck, tankar, känslor och kroppsliga signaler till nuet, en referenspunkt för att upprätthålla medvetenheten i vårt liv.

”På samma sätt som vårt medvetna och undermedvetna befinner sig i konstant växelverkan, är kroppen och sinnet i konstant växelverkan.” – Carl Jung

Jon Kabat Zinn beskriver mindfulness, med att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt, i ögonblicket utan att värdera det. I detta begrepp ingår det att träna till mer medveten närvaro i nuet och vara mer medveten om nuet.

Denna fokusering innebär för mig ett visst antal, flera in- och utandningar, medvetet uppmärksamma sinnesintryck, tankar och känslor. Tankar som kommer och går, låta dem bara komma och gå, utan att fastna i dem, utan att döma tankarna. Stanna upp och observera vad som pågår i tankar och känslor, acceptera situationen som den är, gärna välja att släppa taget om det som hindrar mig från att öka mitt välbefinnande. Nuet i varje ögonblick, är ett relativt tidsbegrepp.
/Susanne Zachau, Mindfulnessinstruktör

Hur du kan förbättra din energi under hösten med hjälp av Mindfulness

Tacksam och glad att Coachingguiden har publicerat ännu en artikel som handlar om Hur du kan förbättra din energi under hösten med hjälp av Mindfulness

Av Susanne Zachau
Beteendevetare, Certifierad mindfulnessinstruktör

Image-23

Att lyckas, upptäcka, hantera och skydda dig mot energitjuvar under hösten är enklare än du tror. Det bästa är att enkelt ta några medvetet djupa andetag, när du känner att energin börjar sippra ut för mycket. Andningen finns alltid till hands i vilken situation du än är i, eller var du än befinner dig i livet. Vart du än går har du alltid med dig din andning. Den är förankrad i dig, finns alltid till hands. Den håller fast dig i nuet och hjälper till att behålla och skapa energi i varje ögonblick. Med hjälp av andning, en meditation som ger dig självkännedom, kan du få ökad förståelse för, och skydda dig mot energitjuvar.

Hur definierar du energitjuvar?
Energitjuvar är ett fenomen som kan förklaras med att en människa är beroende av andras energi. Det uttrycker sig som att ha makt över andra människor och förminska sin omgivning för att i olika situationer sätta sig själv i främsta rum, vara duktigare och bättre. (ur boken energitjuvar). För att öka möjligheten till att andra människor inte dränerar energi, kraft och livslust behöver man lära känna sig själv och hantera sina energitjuvar som man möter på. Och ta inte för givet att det alltid är något dåligt med energitjuvar. Det kan vara ett sätt att bli medveten om att det finns andra perspektiv, som gör att du upptäcker skillnaden mellan energi och kraftlöshet i livet.

1: Tips för att hantera energitjuvar.
För att kunna skydda sig mot energitjuvar gäller att lära känna dig själv. Vilka tankar och känslor har du själv och vilka tankar och känslor har andra människor? Det gäller att bli medveten om vad som händer när vi möter en människa som gör att du tappar energi och kraft. Försök identifiera och känna in vilka som du är tillsammans med när du tappar mest energi. Observera dina egna tankar och känslor och känn efter hur det känns i din kropp. Vi måste förstå vad det är för mekanismer som gör att det uppstår en obalans i den positiva energin. Blir du medveten om maktbeteende, mönster eller annat som gör att du tappar energi så får energitjuvar mindre utrymme i ditt liv. Och de blir lättare att hantera.

2: Tips för att hantera energitjuvar.
Tänk på att inte lägga skulden på dig själv när du drabbas av en energitjuv. Våga stå upp, för det du säger och gör så att du markerar dina gränser, inför den som gör att du upplever, att du tappar energi. Ställ frågor till exempel vad menar du med det du säger? Vad är det du vill? Vet du vad du vill? Genom att säga ifrån eller ställa frågor, så når inte energitjuven fram till inre och yttre tankar, känslor och sinnesintryck. Då behåller du i stället din värme, empati, vänlighet medmänsklighet, respekt, energi och kraft i stället för att uppleva brist på energi, irritation, trötthet och total utmattning. Alla har rätt att uppleva respekt, trygghet, medmänsklighet och kärlek.

3: Tips för att hantera energitjuvar.
Tänk på att vara beslutsam, korrekt och bestämd. Energitjuvar som använder avund, rivalitet och makt i sitt beteende, kan visa detta genom att hindra andra människor att utvecklas och komma vidare i livet. Det kan visa sig som ett fenomen, genom att inte släppa fram den andra människan i sin kompetens, erfarenhet eller unika förmåga i olika situationer. Om du utsätts för detta i ditt liv, och längre inte står ut, är det livsviktigt att skydda dig själv. Försöka möta avundsjukan, rivaliteten och makten genom att vara bestämd, korrekt och beslutsam. Att visa beslutsamhet och markera din inställning, gör att energitjuven tappar makt och upplever rädsla. När man förstår, ser och upptäcker vad som hindrar oss upplever vi en större frihet i livet.

4: Tips för att hantera energitjuvar.
Ett misslyckande är alltid en händelse inte en person. Att förstå sig själv och därmed förstå andra är A och O i livet för att kunna hantera energitjuvar. Tänk på att när din energi minskar i närvaro av andra människor, kan det vara för att de projicerar misslyckanden på andra, det vill säga de flyr från sig själva i sin situation. Ett misslyckande är en händelse inte en person. Att misslyckandet hanteras på det sättet kan bero på ett försök till att energitjuven vill dämpa sin ångest. Rädslan samlas i kroppen och orsakar stress och spänningar. Tänk på att försöka uppmärksamma in- och utandningen, medvetenheten om att du andas in och andas ut. Lägg märke till hur magen höjer sig och sänker sig i takt med andningen. Medan du andas rikta din uppmärksamhet mot ögonen eller blunda. Andas ut och låt ögonen vila. Släpp alla spänningar. Andas in- och andas ut och var uppmärksam på ditt hjärta och låt hjärtat därefter vila.

Vår största energitjuv är våra egna tankar, känslor och sinnesintryck av upplevelser vi har i arbetet, i vardagslivet, i familjelivet, och fritiden. I grunden gäller det att stanna upp ibland, ta några djupa andetag, observera, acceptera utan att döma och släppa taget om alla energitjuvar.

Skriv gärna och berätta hur du hanterar energitjuvar? /Susanne Zachau

Mindfulness i naturen

Mindfulness i naturen – Upptäck naturens fantastiska förmåga – med Mindfulness

Vill du öva dig i att bli mer medvetet närvarande i nuet, bli mer kreativ och göra mer medvetna val i livet. Eller vill du bara varva ner och släppa på dina krav en stund efter arbetet eller vardagens sysslor?

Gå ut i naturen, på en skogspromenad, eller till havet eller ett grönområde. Naturen ger dig ett naturligt lugn, harmoni och upplevelser. Genom de redskap som Mindfulness erbjuder, Stanna upp, Observera med alla sinnen, Acceptera som det är nu och Låt det hända: hjälper dig att släppa taget över negativa destruktiva tankar och känslor, minskar stress, oro och gör att du lättare kan möta och hantera svårigheter i vardagen.

Tips:

Du kan pröva själv eller i grupp, när du är ute i skogen och promenerar, stanna upp en stund, leta efter ett löv och tänk in dina tankar eller berätta om lövet, hur ser det ut, vilken färg har det, hur känns det, använd alla dina sinnen. Acceptera att löven i naturen (eller berg och natur vid havet) är som de är oavsett olikheter eller likheter, utan att värdera, låt tankarna bara komma och gå, för att sedan släppa taget. Promenera vidare för att upptäcka något nytt.

Att träna mindfulness i naturen kan göra att du blir bättre på att lyssna på kroppens signaler. Du blir bättre på att hantera stress, oro och rastlöshet. Du får en mer tillfredsställande sömn, sömnen är oerhört viktig för välbefinnandet. Du övar dig på att göra det du redan gör men på ett mer medveten närvaro och mer öppna sinnen och ökat välbefinnande. /Susanne Zachau