Mindfulness och stress

Tre sätt att hantera stress med mindfulness:

Stress är en kroppslig reaktion som uppkommer när det råder en obalans mellan de resurser vi har och de påfrestningar vi utsätts eller utsätter oss för. Med träning av mindfulness lär vi oss att i ett tidigt skede känna igen stressen.

Problemfokuserad coping är den vanligaste formen av stresshantering. Mindfulness hjälper oss att se fler lösningar på problem i förhållande till det vanliga sättet som vi brukar lösa stress på. Att träna mindfulness hjälper oss att se mer transparent genom att vi observerar situationen och sammanhangen mer i detalj. Våra bedömningar blir mer realistiska. Vi är i nuet och behöver inte oroa oss för vad som kan hända eller för att bli fångna i egen bedömning.

Känslofokuserad coping menas att mindfulness hjälper oss att se när vi behöver distansera oss från ett problem och när vi behöver få känslomässigt stöd. Medveten närvaro kan också hjälpa oss att göra att vi väljer att tolka om situationen på ett positivt sätt. Vi flyr inte från problemet utan vi möter situationen och möter våra känslor i den. Vi fastnar helt enkelt inte i ett stereotypt tänkande.

Meningsfokuserad coping förmedlar positiva känslor, ger energi som i sin tur ökar den problem och känslofokuserade förmågan. Mindfulness klargör vad som betyder något, ger vardagshändelser positiv mening, underlättar för oss att kunna ompröva mål och bidrar till reflektion och utveckling av personliga styrkor. Mindfulnessträningen gör att vi kan bättre hantera livets skiftningar och problem och mer medvetet närvarande i allt det som har mening i livet.

Källa: Ur boken Mindfulness i vardagen av Ola Schenström

Vilket sätt använder du för att hantera stress?

/Susanne Zachau

Annons