Mindfulness i arbetet

 Människor, vi själva och andra i vår omgivning, är hjärtat och själen i alla företag och organisationer. Tiden på arbetet kan innebära utmaningar, krav och tidsbrist som gör att det leder till stress, oro, mag- och sömproblem.  Att i vardagen lära sig praktisera medveten närvaro kan bli ett framgångsrikt sätt att hantera stress, oro, förbli objektiv, lyhörd, proaktiv, skapa medkänsla för sig själv och för andra, samt bygga förtroende med kollegor och andra människor.

Mindfulness i arbetet gör att man upplever

  • Minskad stress, oro
  • Ökat välbefinnandet
  • Effektivare kommunikation
  • Ökad kreativitet och starkare ledarskap/medarbetarskap
  • Förbättrad förmåga att hantera konflikter
  • Mer kunskap och medvetenhet om personlig stress och hur man kan hantera det
  • Ökad stabilitet i perioder med många förändringar
  • Bättre effektivitet i arbetslivet och privatlivet

/Susanne Zachau