Mindfulness – tips

Det enda ögonblicket vi har, är nuet och det är i nuet som vi kan utveckla sinnesro i våra sinnesintryck, tankar och känslor.

 

Mindfulness – tankar – känslor – en stund varje dag

Bild2

Lyssna in dina tankar och känslor när de kommer till dig. Så kan du lättare uppleva nuet.

Det är viktigt att lyssna in våra tankar, en stund varje dag, särskilt för att minska stressen innan och under julen för att bibehålla lugn, ro och balans i livet.