Träna mindfulness för att bli medveten om dina tankemönster…

När du blir medveten om dina tankemönster och känsloreaktioner kan du ge dig själv information som ger dig större valmöjligheter i olika situationer.

Annonser

Mindfulness – lära känna sig själv

Tänk på att det är viktigt att lära känna sig själv för att få bättre hälsa. Gör det till en vana att observera dig själv, utan att döma, då blir du mer medveten om inre tankar och känslor som styr dig. När din självkännedom ökar blir det lättare göra medvetna val här och nu. /Susanne Zachau

Bild1

Mindfulness – acceptans

Acceptans är ett sätt att bara låta saker vara som de är i det ögonblicket som vi blir medvetna om dem.

Blir du medveten om en känsla eller tanke, identifiera dig inte med dem. Du är inte dina tankar. Utan bara se på tankarna och känslorna som erfarenheter som kommer och går.

  1. Känn igen dina tankar och känslor
  2. Det är lätt att förneka dina tankar och känslor. Med träning går det att känna igen positiva och negativa känslor och acceptera dem som de är.
  3. Du identifierar dig inte längre med känslan eller tanken. Du är inte dina tankar.

Acceptans innebär inte att stödja eller uppmuntra beteenden som innehåller negativa tankar eller känslor. Utan att i stället ha en inre accepterande inställning är det lättare att vara mer öppen, flexibel och därmed lättare att hitta lösningar eller möjligheter på problem eller beslut. /Susanne Zachau

 

Bild1