Mindfulness – tankar om att träna till mer medveten närvaro

Att träna mindfulness handlar i grunden om att bli mer medvetet närvarande i nuet. Tekniker som tillämpas inom mindfulness som medveten andning, mindful yoga, kroppskanning och sittande meditation är alla metoder som odlar vår medvetenhet om här och nu. Dessa tekniker hjälper mig, som ett meditativt ankare att knyta samman sinnesintryck, tankar, känslor och kroppsliga signaler till nuet, en referenspunkt för att upprätthålla medvetenheten i vårt liv.

”På samma sätt som vårt medvetna och undermedvetna befinner sig i konstant växelverkan, är kroppen och sinnet i konstant växelverkan.” – Carl Jung

Jon Kabat Zinn beskriver mindfulness, med att vara uppmärksam på ett särskilt sätt, med avsikt, i ögonblicket utan att värdera det. I detta begrepp ingår det att träna till mer medveten närvaro i nuet och vara mer medveten om nuet.

Denna fokusering innebär för mig ett visst antal, flera in- och utandningar, medvetet uppmärksamma sinnesintryck, tankar och känslor. Tankar som kommer och går, låta dem bara komma och gå, utan att fastna i dem, utan att döma tankarna. Stanna upp och observera vad som pågår i tankar och känslor, acceptera situationen som den är, gärna välja att släppa taget om det som hindrar mig från att öka mitt välbefinnande. Nuet i varje ögonblick, är ett relativt tidsbegrepp.
/Susanne Zachau, Mindfulnessinstruktör

Stress och andning

Stanna upp en liten stund och andas när du känner dig stressad

Att kunna använda andningen som ett verktyg för att vara medvetet närvarande vid upplevelse av stress är ett kraftfullt verktyg. Bara några minuters andning per dag kan hjälpa oss till att få ett bättre känslomässigt, tankemässigt och kroppsligt välbefinnande. Man kan säga att medvetenheten om att vi riktar vår uppmärksamhet på vår andning hjälper oss att bli lugna, harmoniska, koncentrerade. Upplever glädje, tillfredsställelse och inre frihet och styrka både i tanke, känsla, sinne och kropp. Vid varje andetag vi drar in får vi mer syre till hjärnan och hjärtat mm. Vid varje utandning frigörs koldioxid i luften som cellerna har producerat.Vi andas in energi och slappnar av i en utandning. /Susanne Zachau

Mindfulness i arbetet

 Människor, vi själva och andra i vår omgivning, är hjärtat och själen i alla företag och organisationer. Tiden på arbetet kan innebära utmaningar, krav och tidsbrist som gör att det leder till stress, oro, mag- och sömproblem.  Att i vardagen lära sig praktisera medveten närvaro kan bli ett framgångsrikt sätt att hantera stress, oro, förbli objektiv, lyhörd, proaktiv, skapa medkänsla för sig själv och för andra, samt bygga förtroende med kollegor och andra människor.

Mindfulness i arbetet gör att man upplever

  • Minskad stress, oro
  • Ökat välbefinnandet
  • Effektivare kommunikation
  • Ökad kreativitet och starkare ledarskap/medarbetarskap
  • Förbättrad förmåga att hantera konflikter
  • Mer kunskap och medvetenhet om personlig stress och hur man kan hantera det
  • Ökad stabilitet i perioder med många förändringar
  • Bättre effektivitet i arbetslivet och privatlivet

/Susanne Zachau

Mindfulness – tankar – känslor – en stund varje dag

Bild2

Lyssna in dina tankar och känslor när de kommer till dig. Så kan du lättare uppleva nuet.

Det är viktigt att lyssna in våra tankar, en stund varje dag, särskilt för att minska stressen innan och under julen för att bibehålla lugn, ro och balans i livet.