Mindfulness — Tillit

Mindfulness – medveten närvaro går bland annat ut på att träna sin egen tillförsikt. I tilliten till sig själv finns en öppenhet som skyddar mot faror och möjliggör en hälsosam livsstil. Hur gör du för att öka din egen tillit till dig själv och till andra i din omgivning? /Susanne Zachau