Hur du kan förbättra din energi under hösten med hjälp av Mindfulness

Tacksam och glad att Coachingguiden har publicerat ännu en artikel som handlar om Hur du kan förbättra din energi under hösten med hjälp av Mindfulness

Av Susanne Zachau
Beteendevetare, Certifierad mindfulnessinstruktör

Image-23

Att lyckas, upptäcka, hantera och skydda dig mot energitjuvar under hösten är enklare än du tror. Det bästa är att enkelt ta några medvetet djupa andetag, när du känner att energin börjar sippra ut för mycket. Andningen finns alltid till hands i vilken situation du än är i, eller var du än befinner dig i livet. Vart du än går har du alltid med dig din andning. Den är förankrad i dig, finns alltid till hands. Den håller fast dig i nuet och hjälper till att behålla och skapa energi i varje ögonblick. Med hjälp av andning, en meditation som ger dig självkännedom, kan du få ökad förståelse för, och skydda dig mot energitjuvar.

Hur definierar du energitjuvar?
Energitjuvar är ett fenomen som kan förklaras med att en människa är beroende av andras energi. Det uttrycker sig som att ha makt över andra människor och förminska sin omgivning för att i olika situationer sätta sig själv i främsta rum, vara duktigare och bättre. (ur boken energitjuvar). För att öka möjligheten till att andra människor inte dränerar energi, kraft och livslust behöver man lära känna sig själv och hantera sina energitjuvar som man möter på. Och ta inte för givet att det alltid är något dåligt med energitjuvar. Det kan vara ett sätt att bli medveten om att det finns andra perspektiv, som gör att du upptäcker skillnaden mellan energi och kraftlöshet i livet.

1: Tips för att hantera energitjuvar.
För att kunna skydda sig mot energitjuvar gäller att lära känna dig själv. Vilka tankar och känslor har du själv och vilka tankar och känslor har andra människor? Det gäller att bli medveten om vad som händer när vi möter en människa som gör att du tappar energi och kraft. Försök identifiera och känna in vilka som du är tillsammans med när du tappar mest energi. Observera dina egna tankar och känslor och känn efter hur det känns i din kropp. Vi måste förstå vad det är för mekanismer som gör att det uppstår en obalans i den positiva energin. Blir du medveten om maktbeteende, mönster eller annat som gör att du tappar energi så får energitjuvar mindre utrymme i ditt liv. Och de blir lättare att hantera.

2: Tips för att hantera energitjuvar.
Tänk på att inte lägga skulden på dig själv när du drabbas av en energitjuv. Våga stå upp, för det du säger och gör så att du markerar dina gränser, inför den som gör att du upplever, att du tappar energi. Ställ frågor till exempel vad menar du med det du säger? Vad är det du vill? Vet du vad du vill? Genom att säga ifrån eller ställa frågor, så når inte energitjuven fram till inre och yttre tankar, känslor och sinnesintryck. Då behåller du i stället din värme, empati, vänlighet medmänsklighet, respekt, energi och kraft i stället för att uppleva brist på energi, irritation, trötthet och total utmattning. Alla har rätt att uppleva respekt, trygghet, medmänsklighet och kärlek.

3: Tips för att hantera energitjuvar.
Tänk på att vara beslutsam, korrekt och bestämd. Energitjuvar som använder avund, rivalitet och makt i sitt beteende, kan visa detta genom att hindra andra människor att utvecklas och komma vidare i livet. Det kan visa sig som ett fenomen, genom att inte släppa fram den andra människan i sin kompetens, erfarenhet eller unika förmåga i olika situationer. Om du utsätts för detta i ditt liv, och längre inte står ut, är det livsviktigt att skydda dig själv. Försöka möta avundsjukan, rivaliteten och makten genom att vara bestämd, korrekt och beslutsam. Att visa beslutsamhet och markera din inställning, gör att energitjuven tappar makt och upplever rädsla. När man förstår, ser och upptäcker vad som hindrar oss upplever vi en större frihet i livet.

4: Tips för att hantera energitjuvar.
Ett misslyckande är alltid en händelse inte en person. Att förstå sig själv och därmed förstå andra är A och O i livet för att kunna hantera energitjuvar. Tänk på att när din energi minskar i närvaro av andra människor, kan det vara för att de projicerar misslyckanden på andra, det vill säga de flyr från sig själva i sin situation. Ett misslyckande är en händelse inte en person. Att misslyckandet hanteras på det sättet kan bero på ett försök till att energitjuven vill dämpa sin ångest. Rädslan samlas i kroppen och orsakar stress och spänningar. Tänk på att försöka uppmärksamma in- och utandningen, medvetenheten om att du andas in och andas ut. Lägg märke till hur magen höjer sig och sänker sig i takt med andningen. Medan du andas rikta din uppmärksamhet mot ögonen eller blunda. Andas ut och låt ögonen vila. Släpp alla spänningar. Andas in- och andas ut och var uppmärksam på ditt hjärta och låt hjärtat därefter vila.

Vår största energitjuv är våra egna tankar, känslor och sinnesintryck av upplevelser vi har i arbetet, i vardagslivet, i familjelivet, och fritiden. I grunden gäller det att stanna upp ibland, ta några djupa andetag, observera, acceptera utan att döma och släppa taget om alla energitjuvar.

Skriv gärna och berätta hur du hanterar energitjuvar? /Susanne Zachau

Annons

7 tips på mindfulnessBoost i din vardag

Tacksam och glad att Coachingguiden har publicerat en artikel som handlar om 7 tips på mindfulnessBoost i din vardag

Av Susanne Zachau
Beteendevetare, Certifierad mindfulnessinstruktör

portrait of a mid adult woman jogging in a park

Att vara medvetet närvarande i nuet här, och må bra i livet med alla tankar, känslor och sinnen, minskar stressen och höjer livskvaliteten. Alla kan lära sig mindfulness och upptäcka sina olika attityder. Det är en metod som går att tillämpa på i stort sett allting du tar dig för i ditt liv. Från natur, föräldrar/barn, arbete till fritid, mat och sociala relationer.

1. Inte döma. Tänk på att göra dig av med förutfattade meningar eller idéer. En icke dömande attityd gör att du ser omvärlden med nya glasögon och som någonting nytt.

2. Ha tålamod. Träna på att få bättre tålamod genom att acceptera att det finns tid där det inte händer någonting alls. Klarar du av att vänta i bilkö eller vid väntan på bussen, då har du kommit en bra bit på väg i din träning.

3. Nybörjarsinne. Tänk på att hitta barndomens nyfikenhet, där varje dag erbjuder något unikt, glädjande, öppenhet och spännande. Se på allting i din omgivning som något nytt, våga välj nya vägar.

4. Tillit till dig själv och till andra. Tänk på att lyssna till och lita på din magkänsla och din intuition. Lyssna inåt till ditt inre, vad är det du vill, var är det som är bra för just dig? Våga ta emot ensamheten och njut, våga njuta och vila av din närvaro i ditt eget sköna sällskap.

5. Sträva inte. Tänk på att inte ha för många järn i elden hela tiden. Försök sluta fokusera på dina prestationer och färdigt resultat, det är målet mot det du ska göra som är själva livet.

6. Acceptera. Lär dig acceptera det du inte kan förändra omedelbart. Att försöka påverka saker som inte går att påverka skapar bara negativa känslor. Arbeta medvetet närvarande i nuet här, och må bra, släpp in toleransen i ditt liv här nu och må bra i vardagen.

7. Släpp taget. Släpp taget om saker både bra och dåliga saker och upplevelser. Stanna upp och observera dina tankar och känslor. Acceptera dina tankar och känslor som de är utan att ifrågasätta eller älta dem, låt dem bara komma och gå och släpp taget om dessa.

Mindfulness – ökar medveten närvaro

Har du möjlighet att ibland stanna upp och bara få vara under din ledighet?

När du stannar upp, blir du medveten om att du kan välja att bara vara och slippa stressa upp dig. Du uppmärksammar därmed, sinnesintryck, känslor, tankar och kroppssignaler som dyker upp. Acceptera situationen som den är helt enkelt. Släpp taget om dina känslor och tankar om du tycker att det känns bra för dig. Oftast är det en styrka att kunna släppa taget för att kunna gå vidare i livet./ Susanne Zachau

Bild1

Mindfulness – lära känna sig själv

Tänk på att det är viktigt att lära känna sig själv för att få bättre hälsa. Gör det till en vana att observera dig själv, utan att döma, då blir du mer medveten om inre tankar och känslor som styr dig. När din självkännedom ökar blir det lättare göra medvetna val här och nu. /Susanne Zachau

Bild1