Mindfulness – tankar

Vi skapar världen genom våra tankar och vi reagerar på våra tolkningar av den. Tankarna är en länk till yttervärlden till våra känslor och handlingar. Därför är det viktigt att arbeta med tankar när man vill påverka känslor eller beteenden. /Susanne Zachau