Forskning – Mindfulness

Forskning om – Fokuserad andning – Mindfulness

Om du inte tidigare har tränat mindfulness andning, och gör detta under 15 minuter ger det en omedelbar effekt på dina tankar, känslor och beteende. /Susanne Zachau

Källa: Behaviour Research and therapy

 

Stress

Vad är stress?
Psykologisk stress är den upplevelse du har av obalans mellan de krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav.
Fysiologisk stress är den anpassningsreaktion som på olika sätt påverkar kroppens system bland annat immunförsvaret. /Susanne Zachau

Bild1