Mindfulness – acceptans

Acceptans är ett sätt att bara låta saker vara som de är i det ögonblicket som vi blir medvetna om dem.

Blir du medveten om en känsla eller tanke, identifiera dig inte med dem. Du är inte dina tankar. Utan bara se på tankarna och känslorna som erfarenheter som kommer och går.

  1. Känn igen dina tankar och känslor
  2. Det är lätt att förneka dina tankar och känslor. Med träning går det att känna igen positiva och negativa känslor och acceptera dem som de är.
  3. Du identifierar dig inte längre med känslan eller tanken. Du är inte dina tankar.

Acceptans innebär inte att stödja eller uppmuntra beteenden som innehåller negativa tankar eller känslor. Utan att i stället ha en inre accepterande inställning är det lättare att vara mer öppen, flexibel och därmed lättare att hitta lösningar eller möjligheter på problem eller beslut. /Susanne Zachau

 

Bild1

Annons