Stress

Vad är stress?

Psykologisk stress är den upplevelse du har av obalans mellan de krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav.
 Fysiologisk stress är den anpassningsreaktion som på olika sätt påverkar kroppens system bland annat immunförsvaret. Det finns olika system, det autonoma nervsystemet, hormonsystemet och immunsystemet som påverkar varandra i ett samspel när vi tolkar in och upplever stress i olika former.

Positiv stress

Positiv stress är bra, den håller oss vakna och skärper våra sinnen. Som individ blir vi mer fokuserade, får energi och resurser att hantera tankar, känslor och sinnesintryck i en viss situation. Vi får adrenalinkick som pumpar runt blodet, håller hjärnan vaken och gör att sinnena skärps. Det ger en aktiv medveten närvaro. Inför krävande arbetsuppgifter eller framträdanden skärper vi oss och gör bättre ifrån oss både i tankar, känslor, sinnesintryck och kropp.

Negativ stress

Negativ stress handlar om vantrivsel, att bli styrd av andra människors bestämmande, höga krav och låg kontroll, ingen möjlighet att påverka situationen. Utan reaktionen blir negativ i både tankar, känslor, sinnesintryck och beteende. Det tär på kroppens resurser, energi och krafter. Denna stress kan bli farlig. Vi kan bränna ut oss och så småningom uppstår skada i kroppen i form av allvarliga mag- hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför blir vi stressade?

Stress är en personlig upplevelse som kan bero på hur vi förhåller oss till att kunna hantera olika livssituationer. Det kan bland annat bero på förändrade livshändelser som är belastande, relationsstörningar, informationsbrist, kunskapsbrist, organisations/arbetsförändringar, alltför höga krav som ställs, för stort/för lite ansvar, förändrad ekonomi, brist på kontroll eller socialt stöd från andra i omgivningen.

Kan oro vara ett tecken på stress?

Oro och rädsla är ett känslomässigt symtom på stress som innebär att uttrycka känslan i olika tankar, känslor och beteenden. Rädslan är starkare än oron. Rädslan känns i hela kroppen, hjärtat slår fort, hårt och andningen är mycket snabbare än vanligt. Man kan känna sig yr, svettig och har svårt med att få luft till sig, blir illamående och vill kräkas. Yrsel och huvudvärk förekommer också i vissa fall. Oron är oftast svagare än rädslan men behöver inte var så heller. Den har flera dimensioner och är synonymt med ängslan, fruktan, ångest, förvirring, spänning, vånda, osäkerhet, nervositet. Oro kan vara ett tecken på stress, när vi oroar oss för mycket för någonting i livet.  Oron som upplevs i en farlig situation är en överlevnadsinstinkt som ett sätt att skydda sig själv och andra för fara.

Kan ångest vara ett tecken på stress?

Ångest kan vara ett obehagligt känslomässigt symtom på stress. Ångest innebär att man upplever rädsla, spänning eller tryck som har både en kroppslig och en psykisk aspekt. Den kroppsliga reaktionen av stress upplevs ofta som en spänning, uppladdning, åtsnörning eller tryck över bröstkorgen och kan variera i styrka från lägg ängslan, oro, rastlöshet till stark fruktan, skräck eller panik(ångest). Den fysiska reaktionen uttrycks i muskelspänningar, hjärtklappning som ett alarmtillstånd för att undvika faran. Det är en vanlig reaktion på stress. Men den kan bli skadlig när den inte står i proportion till krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav.

För att kunna förstå varför vi reagerar som vi gör när vi blir stressade är det viktigt att känna till vad vi har för känslor.

Vad är en känsla – grundkänsla och komplex känsla – vid stress?

Känsla är en emotionell reaktion, och är ett grundläggande behov för alla människor. Känslor är nödvändiga för vår överlevnad. Grundläggande primära känslor är rädsla, ilska, sorg och nyfikenhet. De utlöses snabbt i specifika situationer, tänkandet behövs inte alltid för att skapa dessa känslor. De drabbar oss snabbt utan mycket reflekterande. De komplexa känslorna är skuld, skam, förakt och stolthet och är nära kopplade till tankar och värderingar. Centralt för dessa komplexa känslor är att de är mer påverkade av omgivningen och den kultur man befinner sig i. Känslor är en drivkraft bakom det mesta av vårt mänskliga beteende.

Vilka är känslorna?

Det är brukligt att dela in känslorna i positiva och negativa känslor. Positiva känslor upplever vi när vi är på väg mot våra mål, det vi värderar och det vi uppskattar högt. Positiva känslor vill vi maximera av förklariga skäl, för vårt välbefinnande inom olika områden, både privat och i arbetslivet. De positiva känslorna utgörs av kärlek, glädje, attraktion, nyfikenhet, upphetsning, entusiasm och stolthet. Negativa känslor uppstår när vi upplever oss hindrade att uppnå målen, svårt att fatta beslut, hindrar din utveckling och att uppleva glädje och lycka. Negativa känslor har en gemensam röd tråd, en upplevelse av plåga och obehag. De plågsamma och behagliga upplevelserna av negativa känslor utgörs av rädsla, sorg, ilska, skuld, skam, avsky/äckel och förakt. De mest frekventa är att uttrycka de positiva känslorna i ord, handlingar och beteenden. Medan de negativa känslorna inte alltid behöver uttryckas utan mer bara bekräfta att de finns där i vårt inre och bara låta dem.

Tydliga symtom/tecken på stress inom livets olika områden:

 • Har ofta svårt att säga nej och svårt att stå för en åsikt
 • Känna sig orolig, rastlös, svårt att koppla av eller varva ner
 • Känna sig irriterad, rädd, lätt ilsken, nedstämd och/eller ångest
 • Svårt att koncentrera sig, tappar minnet oftare än tidigare, svårt att komma ihåg tider
 • Ont i magen, spänningshuvudvärk och ofta hjärtklappning
 • Trötthet som inte går att vila bort utan den är isolerande, ihållande, tung och uppgiven
 • Upplevelse av likgiltighet, struntar i vad som händer runtomkring
 • Lätt att fastna i negativa tankar, känslor, sinnesintryck och kroppsliga beteenden.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor, vill ha rådgivning eller hjälp med din mindfulnessträning.

Susanne Zachau, Beteendevetare, Certifierad Mindfulnessinstruktör

 

 
Annons

2 tankar om “Stress

 1. Tack för din redogörelse om stress, Susanne. Jag tror det är helt omöjligt att inte drabbas av negativ stress ibland. Den stora faran är väl när man drabbas av det mer eller mindre konstant.

  • Tack för din kommentar, Sara. Det stämmer det som du skriver, ”att det är helt omöjligt att emellanåt inte drabbas av negativ stress under en kortare period”. Ibland är det väldigt fördelaktigt med stress när vi ska utföra en krävande arbetsuppgifter, eller när vi behöver koncentrera oss extra mycket på en uppgift eller om vi står inför en problemlösning.

   Är det så att vi upplever stress under en lång period med bland annat vantrivsel, alltför höga krav, låg kontroll över situationen, brist på variation, påverkan eller brist på socialt stöd från omgivningen gör detta att vi förbrukar vår energi och kraft alltför mycket.

   Precis som du skriver: ”den stora faran är väl när man drabbas av det mer eller mindre konstant”, eller konstant. Stressen har skapat obalans i tankar, känslor, sinnesintryck och kropp, med brist på återhämtning.
   Under sådana förhållanden är det viktigt att tankar, känslor, sinnesintryck och kroppen får återhämta sig mer regelbundet. Att ta sig tid till/avsätta egen tid till sig själv, till exempel avslappning, andningsteknik, meditation (t. ex träna mindfulness) eller fysisk träning av något slag.

   /Susanne Zachau
   beteendevetare, mindfulnessinstruktör

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s