Mindfulness och stress

Vad är stress?


Psykologisk stress är den upplevelse du har av obalans mellan de krav som ställs på dig och mellan de resurser du har tillgång till för att klara av dessa krav.
 Fysiologisk stress är den anpassningsreaktion som på olika sätt påverkar kroppens system bland annat immunförsvaret. Det finns olika system, det autonoma nervsystemet, hormonsystemet och immunsystemet som påverkar varandra i ett samspel när vi tolkar in och upplever stress i olika former.

Positiv stress

Positiv stress är bra, den håller oss vakna och skärper våra sinnen. Som individ blir vi mer fokuserade, får energi och resurser att hantera tankar, känslor och sinnesintryck i en viss situation. Vi får adrenalinkick som pumpar runt blodet, håller hjärnan vaken och gör att sinnena skärps. Det ger en aktiv medveten närvaro. Inför krävande arbetsuppgifter eller framträdanden skärper vi oss och gör bättre ifrån oss både i tankar, känslor, sinnesintryck och kropp.

Negativ stress

Negativ stress handlar om vantrivsel, att bli styrd av andra människors bestämmande, höga krav och låg kontroll, ingen möjlighet att påverka situationen. Utan reaktionen blir negativ i både tankar, känslor, sinnesintryck och beteende. Det tär på kroppens resurser, energi och krafter. Denna stress kan bli farlig. Vi kan bränna ut oss och så småningom uppstår skada i kroppen i form av allvarliga mag- hjärt- och kärlsjukdomar.

Varför blir vi stressade?

Stress är en personlig upplevelse som kan bero på hur vi förhåller oss till att kunna hantera olika livssituationer. Det kan bland annat bero på förändrade livshändelser som är belastande, relationsstörningar, informationsbrist, kunskapsbrist, organisations/arbetsförändringar, alltför höga krav som ställs, för stort/för lite ansvar, förändrad ekonomi, brist på kontroll eller socialt stöd från andra i omgivningen.

Hur kan vi hantera stress i livet?

Genom att träna mindfulness kan du hantera stress bättre i olika situationer samt förbättra din livskvalité.

Viktiga delar i din mindfulnessträning när din avsikt är att minska stress:

  • Andning
  • Kroppskanning
  • Mindful Yoga
  • Sittande/liggande/stående meditation
  • Kärleksfull vänlighet

Tips på hur du kan minska din stress genom att använda mindfulness in- och utandning.

Vi behöver ibland stanna upp för att kunna minska stressen och landa i nuet. Det behöver inte ta så lång tid i anspråk, det räcker ibland med 5-10 minuter, gärna längre tid också. Du kan ta hjälp av din andning när som helst under dagen. Du kan använda andningen som ett verktyg när du sitter bekvämt men det går lika bra när du står, går eller vilar.

Minska din stress genom att sätta dig på en bekväm plats. Slut dina ögon. Fokusera på din andning, andas in, stanna upp (paus). Andas ut (paus), stanna upp en liten stund och upprepa in- och utandningen åter.

Tre ytterligare sätt att hantera stress med mindfulness:

Stress är en kroppslig reaktion som uppkommer när det råder en obalans mellan de resurser vi har och de påfrestningar vi utsätts eller utsätter oss för. Med träning av mindfulness lär vi oss att i ett tidigt skede känna igen stressen.

Problemfokuserad coping är den vanligaste formen av stresshantering. Mindfulness hjälper oss att se fler lösningar på problem i förhållande till det vanliga sättet som vi brukar lösa stress på. Att träna mindfulness hjälper oss att se mer transparent genom att vi observerar situationen och sammanhangen mer i detalj. Våra bedömningar blir mer realistiska. Vi är i nuet och behöver inte oroa oss för vad som kan hända eller för att bli fångna i egen bedömning.

Känslofokuserad coping menas att mindfulness hjälper oss att se när vi behöver distansera oss från ett problem och när vi behöver få känslomässigt stöd. Medveten närvaro kan också hjälpa oss att göra att vi väljer att tolka om situationen på ett positivt sätt. Vi flyr inte från problemet utan vi möter situationen och möter våra känslor i den. Vi fastnar helt enkelt inte i ett stereotypt tänkande.

Meningsfokuserad coping förmedlar positiva känslor, ger energi som i sin tur ökar den problem och känslofokuserade förmågan. Mindfulness klargör vad som betyder något, ger vardagshändelser positiv mening, underlättar för oss att kunna ompröva mål och bidrar till reflektion och utveckling av personliga styrkor. Mindfulnessträningen gör att vi kan bättre hantera livets skiftningar och problem och mer medvetet närvarande i allt det som har mening i livet. Källa: Ur boken Mindfulness i vardagen av Ola Schenström

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor, vill ha rådgivning eller hjälp med din mindfulnessträning.

Susanne Zachau, Beteendevetare, Certifierad Mindfulnessinstruktör

 

Annons

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s