Förbättra dina morgonrutiner och skapa en bättre dag

Hur ofta är du här och nu i dina morgonrutiner?

När du går upp på morgonen och ska äta frukost och göra dig ordning för att åka till arbetet. Är det lätt att tänka, hur jag ska hinna med att få allt gjort som jag ska göra idag. Det är bara att försöka stanna upp, acceptera och erkänna att det är så det faktiskt ser ut, utan att döma eller att göra motstånd i tankarna. Då har du lättare att få kraft och energi till att uppnå en förändring. Om du vägrar att finna dig i det och inte kan acceptera att du har mycket att göra. Och känner dig stressad, då kommer i stället en stor mängd energi att gå till spillo på att försöka ändra något som inte går att ändra. Acceptera nuet helt enkelt här och nu i din nuvarande situation. När du helhjärtat accepterat här och nu i nuet utan att göra motstånd kommer du att kunna gå vidare med helt ny energi och handlingskraft i stället för negativa tankar och motstånd. Du undviker på så sätt upplevelsen av för mycket stress och förbättrar din möjlighet att hantera stressiga situationer.

Du möter din dag med öppet sinne, låter hälsa och välmående strömma in i din kropp och din själ. /Susanne Zachau